Aktionspreis: 200,00 $-420,00 $ / metrische Tonne

Aktionspreis: 450,00 $-500,00 $ / Tonne

Aktionspreis: 120,00 $-190,00 $ / metrische Tonne

Aktionspreis: 500,00 $-700,00 $ / Kilogramm

Aktionspreis: 350,00 $-600,00 $ / metrische Tonne

Aktionspreis: 1,00 $-2,00 $ / metrische Tonne

Aktionspreis: 0,0118 $-0,0236 $ / Einheit