Aktionspreis: 450,00 $-500,00 $ / Tonne

Aktionspreis: 500,00 $-700,00 $ / Kilogramm

Aktionspreis: 200,00 $ / metrische Tonne

Aktionspreis: 150,00 $-250,00 $ / Tonne

Aktionspreis: 400,00 $-500,00 $ / metrische Tonne

Aktionspreis: 0,0121 $-0,0241 $ / Einheit