Aktionspreis: 7,00 $-12,00 $ / Kilogramm

Aktionspreis: 250,00 $-300,00 $ / metrische Tonne

Aktionspreis: 580,00 $-800,00 $ / metrische Tonne

Aktionspreis: 200,00 $-500,00 $ / Kilogramm